Hopp til innholdet

Gode oversettelser
vokser ikke på trær

Norsk fagoversetterforening (Norfag) er en forening for oversettere som har
seriøs bakgrunn innen fagoversettelse. Foreningen jobber for fagoversetteres interesser
og fungerer som et faglig og sosialt fellesskap.