NORFAG | Norsk fagoversetterforening
Leder: Camila Larsen

Nestleder: Anne Standal

Styremedlem: Berit Larsson

Styremedlem: Elisabeth Norman

Styremedlem: May Julia Nürnberg

Varamedlem: Per Morten Bergvall

Varamedlem: Lars Martin Fosse