NORFAG | Norsk fagoversetterforening
NORFAG
c/o Camilla Larsen
Leiv Leas vei 5A
4019 Stavanger

Tlf.: 48 18 46 52

Kontaktpersoner:
Camilla Larsen, e-post: camilla@norfag.org
Anne Standal, e-post: annestandal@hotmail.com
Søknad/registrering, e-post: registrering@norfag.org

Følg oss også på Facebook:
https://www.facebook.com/norfag