Nyheter > Søk reisestipend!


2018-06-25


Søk reisestipend!Styret i NORFAG har vedtatt å dele ut reisestipend til medlemmer som vil delta på SLAM! 2018 i Malmö. Vilkåret for å få stipend er at man skriver referat fra ett av innleggene på konferansen. Stipendet er på 2000 kr som utbetales etter at vi har mottatt referatet. 
Sjekk programmet på nettsidene til SLAM (http://www.slamconf.com/), velg innlegget du vil dekke og send søknad på e-post til berit-alfakrøll-norfag.org. 
Alle referater vi mottar, blir publisert til glede og nytte for medlemmer som ikke har anledning til å delta.

SLAM (Scandinavian Language Associations' Meeting) er en felles nordisk konferanse. Arrangementet er et samarbeid mellom tolke- og oversetterforeninger i Sverige, Finland og Norge. Konferansen ble arrangert første gang i 2016. Neste konferanse holdes i Malmö 15. september 2018. I forkant av konferansen er det mulig å ta ATA-sertifisering (dessverre ikke til/fra norsk), og søndag arrangeres flere workshoper. Se program og priser på konferansens nettsted.

Sist oppdatert: 2018-06-25