Nyheter > Tekniske problemer på Norfag-siden


2020-02-25


Vi har en del tekniske problemer med nettsiden vår for tiden. Det er for eksempel flere som opplever problemer med å logge på, og mange dokumenter under "Medlemsfiler" er ikke leselige. Vi tror det kan bli nødvendig å oppdatere nettsiden så snart som mulig. Vi melder fra så snart vi har en løsning og en tidsramme.