Nyheter > Nettkurs i terminologi ved NHH høsten 2013


2013-06-05


I samarbeid med nettverket TERMDIST tilbyr NHH høsten 2013 et internettbasert kurs på masternivå i terminologi (7,5 studiepoeng).

Kurset starter opp i uke 40 (30. september) 2013, og går over 11 uker. Kursholderne er nordiske spesialister på terminologi og fagspråk, og kurset er i sin helhet internettbasert uten fysiske samlinger eller obligatoriske tidspunkter for deltakelse. Undervisningen foregår på dansk, norsk og svensk. Kurset er i sin helhet nettbasert og det vil derfor ikke være noen fysiske samlinger i løpet av kurset. Dette har vi gjort for at det skal være overkommelig også for studenter som ønsker å ta kurset ved siden av en travel arbeidsdag.

Søknadsfristen til kurset er 31. august, men vi praktiserer fortløpende opptak. For påmelding se link. Kursavgiften er NOK 3.000. Adgang til kurset forutsetter minst 3 års utdanning på universitets- og høyskolenivå.

I Termdist-nettverket inngår fire nordiske høyere utdanningsinstitusjoner hvor det drives forskning og undervisning i terminologi og fagspråk, samt to organisasjoner som på sine områder er drivkraften i den terminologiske utviklingen i sine respektive land:

  • Copenhagen Business School, København
  • Karlstad Universitet, Karlstad
  • Norges Handelshøyskole, Bergen
  • Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum, Reykjavik
  • Terminologicentrum TNC, Stockholm
  • Vasa Universitet, Vasa


Kurset vil inngå som én modul i en planlagt masterutdanning i fagspråklig oversettelse som er under planlegging ved NHH. I tillegg til kurset i terminologi tilbyr vi også fra og med i høst et kurs i juridisk oversettelse, JURDIST (NB! kurset er fulltegnet for høsten 2013). Målet med denne masterutdanningen er å tilby en formell utdanning rettet mot personer som ønsker translatørkompetanse, eller kompetanse i henholdsvis økonomisk, juridisk og teknisk oversettelse.
Sist oppdatert: 2013-06-05