Nyheter > Valg av nytt styre


2013-06-26NORFAG har et styre som består av fem ordinære medlemmer og to varamedlemmer. Nå skal det velges nytt styre. Alle NORFAG-medlemmer kan stemme, og stemmegivningen skjer via en poll på NORFAGs yahoo-forum. Send en mail til Lars Martin Fosse dersom du ikke allerede er registrert her. (Du kan melde deg ut etterpå om du ikke ønsker å motta post fra listen senere.)

Følgende kandidater stiller til valg:
  • Lars Martin Fosse
  • Thomas Deschington
  • Anne Standal
  • Anita Wakounig Stenbakk
  • Camilla Larsen
  • Mahala Bartle Mathiassen
  • Svein Hartwig Djaerff
  • Trude Elling
  • Bjørnar Magnussen

Fristen for å stemme er 1. juli.

Godt valg!
Sist oppdatert: 2013-06-26