Nyheter > Kompetanseprøver i bokmål og nynorsk, lørdag 2. november 2013


2013-10-03


I 2006, 2008 og 2010 arrangerte Språkrådet kompetanseprøver for språkkonsulenter i bokmål og nynorsk. Lørdag 2. november 2013 skal vi arrangere nye prøver.

Prøvene er skriftlige, og ingen hjelpemidler er tillatt. De som består prøvene, får et kompetansebevis som viser at de er svært kompetente språkkonsulenter som Språkrådet uten forbehold kan tilrå statsorganer å bruke.

Tid: lørdag 2. november 2013
Sted: Observatoriegata 1 B, Oslo (bak Nasjonalbiblioteket, ved Solli plass)
Bokmålsprøven holdes fra 9.00 til 12.30, nynorskprøven fra 13.30 til 17.00.

Det er gratis å melde seg på og ta prøvene. Deltakerne må selv dekke eventuelle reisekostnader.

Det er mulig å melde seg på begge prøvene eller bare en av dem. Det er plass til ca. 70 kandidater til hver prøve. Dersom det er stor pågang, vil de som har meldt seg først, få plass.

For å kunne ta prøvene må en ha fullført minst ett års høyere språkfaglig utdanning i norsk eller fremmedspråk. Statsautoriserte translatører kan ta prøvene uavhengig av utdanningskravet.

Les mer om bokmålsprøven og nynorskprøven på www.språkrådet.no.

Påmeldingsfristen er mandag 21. oktober 2013. Send påmeldingen til stat@sprakradet.no. Merk e-posten «Påmelding til kompetanseprøver» i emnefeltet. Husk å oppgi navn og telefonnummer. Skriv dessuten hvilken prøve du melder deg på, eller om du melder deg på begge prøvene.

Sammen med påmeldingen skal du sende en skannet kopi av vitnemål eller karakterutskrift som viser at du oppfyller utdanningskravet. Dersom du ikke har mulighet til å skanne dokumentene, kan du sende papirkopi til denne adressen: Kjetil Aasen, Språkrådet, Postboks 8107 Dep, 0032 OSLO.

Dersom du har spørsmål om prøvene, kan du ta kontakt med rådgiver Kjetil Aasen på e-post kjetil.aasen@sprakradet.no eller telefon 22 54 19 68.
Sist oppdatert: 2013-10-03