Nyheter > Masterkurs ved NHH høsten 2015


2015-06-02
Norges Handelshøyskole tilbyr to masterkurs til høsten som kan være av interesse for NORFAG-medlemmer. JURDIST er et nettbasert masterkurs i juridisk oversettelse, mens TERMDIST tar for seg terminologiarbeid.


JURDIST
NHH tilbyr for andre gang JURDIST, et nettbasert masterkurs (15 ECTS) i juridisk oversettelse.

JURDIST er det eneste studietilbudet i Norge som på systematisk vis formidler en oversikt i juridiske realia og terminologi. Fremmedspråkene som dekkes av JURDIST er engelsk, fransk, spansk og tysk. Studenten velger ett av disse språkene. Undervisningen er delt i to hoveddeler: en teoretisk del "Jus for oversettere" og en praktisk del "Juridisk oversettelse".

For mer informasjon om studiet, opptakskravene og påmelding se: info om JURDIST på nett.

Søknadsfrist: 1. august 2015
Kursoppstart: uke 34TERMDIST
I samarbeid med nettverket TERMDIST tilbyr NHH høsten 2015 et internettbasert kurs på masternivå i terminologi (7,5 studiepoeng). Se termdist.no for mer informasjon.

Kurset starter opp i uke 40, og går over 11 uker. Kursholderne er nordiske spesialister på terminologi og fagspråk, og kurset er i sin helhet internettbasert uten fysiske samlinger eller obligatoriske tidspunkter for deltakelse. Undervisningen foregår på dansk, norsk og svensk.

Søknadsfristen til kurset er 1. september, men opptak skjer fortløpende. For påmelding se NHHs nettside. Kursavgiften er NOK 3.500. Adgang til kurset forutsetter minst 3 års utdanning på universitets- og høyskolenivå.
Sist oppdatert: 2015-06-02