Nyheter > Oversatte dager


2016-02-01


Oversatte dager 18.-20. februar går Oversatte dager av stabelen for tredje gang. Arrangementet ønsker å synliggjøre og spre entusiasme for det avanserte språklige kunststykke det er å oversette. Et bredt spekter av bidragsytere - tolker, translatører, skjønnlitterære oversettere, sakprosaoversettere, tekstere, terminologer, redaktører, forfattere og forskere, både fra Norge og det store utland - møtes for å diskutere og feire oversettelse i all sin mangslungne prakt.

NORFAG bidrar med en paneldebatt fredag 19. februar kl. 12. Her vil et panel bestående av frilansoversetter og NORFAG-medlem Roy Østensen, administrerende direktør i Amesto Translations Arne Austrheim og underdirektør i UD Grete Borge møtes for en samtale om pris og kvalitet på oversettelser. Samtalestyrer er Lars Martin Fosse.
Sist oppdatert: 2016-02-01