Nyheter > Ny medlemskategori i NORFAG


2016-02-02


Ny medlemskategori i NORFAG Nå kan også byråansatte bli medlem
i Norsk fagoversetterforening


Norsk fagoversetterforening (NORFAG) er først og fremst en forening for frilansoversettere, dvs. personer som har enkeltpersonforetak, små AS-er og andre lignende selskapsformer. Som selvstendig næringsdrivende møter man mange utfordringer og problemstillinger man ikke har når man er ansatt hos andre. NORFAG jobber for å bedre frilansoversetternes kår. Vi mener gode arbeidsbetingelser og trygge rammer for frilansere er viktig for å unngå at dyktige fagoversettere forlater bransjen, og for å sikre rekrutteringen.

Parallelt med dette ønsker NORFAG å øke forståelsen for oversettelse som fag og sette søkelyset på kvalitet og profesjonalitet i et presset og uoversiktlig marked. Vi ønsker å heve statusen til oversetteryrket og øke yrkesstoltheten. Og vi ønsker å skape et faglig og sosialt fellesskap og en arena for erfaringsutveksling, utvikling og opplæring. På disse områdene har vi mye til felles med oversettere som er ansatt i byråer eller andre typer bedrifter. Derfor åpner NORFAG nå for at også disse kan bli medlemmer av foreningen.

Jobber du som oversetter i et byrå eller annen virksomhet, kan du søke om medlemskap hos oss forutsatt at du oppfyller samme vilkår til utdannelse og oversettervirke som våre frilansmedlemmer. Det betyr at du må ha en oversetterutdanning eller en annen høyere utdannelse på tilsvarende nivå, og to års praksis som oversetter. I tillegg må oversetting utgjøre en vesentlig del av arbeidsoppgavene dine, dvs. du kan ikke være ansatt som ren prosjektleder eller ha en utelukkende administrativ stilling. Byråmedlemmer blir ikke oppført i det søkbare medlemskartoteket på nettsidene våre, og visse deler av diskusjonsforumet vårt vil være forbeholdt frilansmedlemmer. I tillegg er det noen begrensninger i styrerepresentasjon.

Medlemsavgiften for byråoversettere er 700 kroner. Ønsker du å bli medlem, kan du sende en e-post til registrering@norfag.org.


Sist oppdatert: 2016-02-02