Nyheter > Bli med til Malmö – søk stipend!


2016-06-09


Bli med til Malmö – søk stipend!

NORFAG er en av flere organisasjoner bak SLAM! 2016 i Malmö den 24. september. Konferansen skal inspirere og motivere profesjonelle språkarbeidere og skape samhold på tvers av organisasjoner og landegrenser. Vi ønsker naturligvis at så mange NORFAG-medlemmer som mulig skal delta, og derfor utlyser vi nå stipend.

Medlemmer som deltar på SLAM!, kan søke om konferansestøtte inntil 2000 kroner. Deltakerne kan bruke støtten til å dekke konferanseavgift og reiseutgifter. Vi har en begrenset pott, så det lønner seg å være tidlig ute. Frem til 11. juli er dessuten konferanseavgiften lavere. Melder du deg på før den tid, får du altså mest mulig ut av stipendet.

Deltakere som får innvilget støtte, forplikter seg til å skrive referat fra minst én programpost. Referatene vil deretter bli publisert for NORFAGs medlemmer. Støtten utbetales når referatet er mottatt. (Det er en forutsetning at deltakeren ikke har mottatt støtte til samme arrangement fra andre foreninger.)

For å søke om støtte sender du en mail til styremedlem Berit Larsson på berit@norfag.org. Legg ved en kopi av påmeldingsbekreftelsen. (Påmelding til konferansen skjer her)


Sist oppdatert: 2016-06-09