Nyheter > Et innblikk i SLAM! 2016


2016-10-17


Et innblikk i SLAM! 2016

Den første fellesnordiske oversetterkonferansen ble arrangert i Malmö i vakkert høstvær i slutten av september. Kvelden fredag 23. september var det velkomstmottakelse på konferansehotellet.  Lørdag startet tidlig med et omfattende program. Her kunne deltakerne velge blant foredrag om markedstilpasning, etikk, sertifiseringer og direktiver, ulike former for organisering og samarbeid, praktiske og konkrete tips for å lage enda bedre oversettelser og utvide kundekretsen, bare for å nevne noe. Et av høydepunktene var oversetter-SLAM-en, der to oversettere diskuterte sine oversatte versjoner av samme tekst og redegjorde for de ulike valgene de hadde tatt og hvilke tanker de hadde gjort seg underveis i prosessen. Konferansen ble avsluttet med en festmiddag i Malmös gamle, ærverdige rådhussal. De aller ivrigste hadde anledning til å melde seg på intensive masterkurs på søndagen.

Åtte nordiske tolke- og oversetterforeninger hadde gått sammen om arrangementet, som samlet 250 deltakere fra en rekke land. NORFAG var også godt representert på konferansen med ni deltakere. Tre av disse har fått innvilget reisestipend etter å ha levert referater fra ulike programposter. Referatene er nå lagt ut under Medlemsfiler > Rapporter fra konferanser (krever innlogging).


Sist oppdatert: 2016-10-17