Nyheter > Undersøkelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus


2016-11-23


Undersøkelse fra Høgskolen i Oslo og Akershus

Hvordan påvirkes oversetterarbeidet av digitale informasjonskilder og diskusjonsfora?

Det ønsker professor Katriina Byström og førsteamanuensis Åse Kristine Tveit ved Høgskolen i Oslo og Akershus å undersøke nærmere. 

Bakgrunnen for undersøkelsen er endringene som skjer i arbeidslivet. I våre dager er begrepet "arbeidsplass" i rask forandring, særlig på grunn av internett og mobile digitale arbeidsverktøy. Mye arbeid kan foregå på hjemmekontoret eller fjernkontoret. Dette skaper endring i organisasjoner og bedrifter, både på godt og vondt. Blant oversettere har imidlertid hjemmekontoret vært det normale. De digitale mulighetene har likevel påvirket arbeidssituasjonen, med tilgang til digitale informasjonskilder, oversetterprogram og åpning for å diskutere faglige spørsmål i digitale kanaler, enten via sosiale medier eller via faglige oversetterfora.

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan oversetternes arbeidssituasjon har endret seg på grunn av de digitale mulighetene, i hvordan arbeidet de facto forstås og gjennomføres. Samtidig vil vi undersøke om disse mulighetene har endret opplevelsen av profesjonell tilhørighet og identitet som oversetter.

NORFAG-medlemmer har mottatt en e-post med lenke til undersøkelsen. Ved å delta bidrar man til å gi verdifull kunnskap om forandringer i en sektor av arbeidslivet. Prosjektet vil etter planen avsluttes våren 2017, og resultatene vil bli presentert i en artikkel i et bibliotek- og informasjonsvitenskapelig tidsskrift.


Sist oppdatert: 2016-11-23