Nyheter > Nytt nettleksikon om oversettere


2017-06-20


Nytt nettleksikon om oversettere

Norsk Oversetterforening står bak leksikonet, som er ment som et oppslagsverk for lesere, kritikere, journalister, studenter og lærere. Leksikonet er gratis tilgjengelig for alle. Prosjektet tar sikte på å øke bevisstheten omkring oversettere og oversettelser og å kartlegge en del av norsk kulturhistorie som sjelden blir fortalt.

Norsk Oversetterleksikon utvikles i samarbeid med Universitetet i Oslo og Nasjonalbiblioteket. Blant bidragsyterne finner vi forskere, oversettere og kritikere fra hele landet. Redaksjonen består av representanter fra oversetterstanden og fra Universitetet i Oslo. Målet er at leksikonet innen 2023 skal dekke de viktigste personer og temaer i norsk oversettelseshistorie. 

Les mer her: www.oversetterleksikon.no


Sist oppdatert: 2017-06-20