Finn din oversetterFinn din oversetter
Leder: Manuela Hotvedt
Nestleder: Berit Larsson
Styremedlem: May Julia Nürnberg
Styremedlem: Elisabeth Norman
Styremedlem: Eirik Ulltang Birkeland
Varamedlem: Hauk Hedberg
Varamedlem: Leif Henriksen