Finn din oversetterFinn din oversetter
Innkalling til årsmøte

Årsmøtet blir avholdt i uke 9 (24. til 28 februar). Som tidligere år foregår det hele via e-post, slik at flest mulig skal kunne delta. Valg og ev. avstemninger foregår via poller.
For å delta på årsmøtet sender du en e-post med \"Årsmøte\" i emnefeltet til manuela.hotvedt@sprakfokus.no senest 14.02.2020. Forslag til saker som ønskes behandlet, sendes til styret@norfag.org innen samme dato.

Sakliste legges ut under Min side > Medlemsfiler i løpet av de neste dagene.