Finn din oversetterFinn din oversetter
SFÖs jubileumskonferanse i Umeå 24?26 april 2020
Temaet for 2020 er Språkets makt,  og SFÖ har en rekke spennende foredragsholdere på programmet.

https://sfoe.se/sv/jubileumskonferens-i-umea-24-26-april-2020/