Finn din oversetterFinn din oversetter
Ledig stilling ved Universitetet i Bergen

Ved Universitetsbiblioteket (UB) er det ledig to faste stillingar som terminolog (universitetsbibliotekar kode 1199) ved Termportalen hos Språksamlingane. Stillingane er i utgangspunktet tenkt som ei fast 100% teneste, men noko lågare tilsettingsprosent er mogleg.

https://www.jobbnorge.no/nn-no/ledige-stillingar/stilling/233702/terminolog-til-termportalen-ved-spraaksamlingane-universitets-foerstebibliotekar