Finn din oversetterFinn din oversetter
Ledig stilling UiA

Ved Universitetet i Agder er det ledig en nyopprettet fast 100 % stilling som rådgiver ved UiAs kommunikasjonsavdeling knyttet til oversetting fra norsk til engelsk og oppfølging av UiAs språkpolitikk. Tiltredelse etter avtale. Arbeidssted er Campus Kristiansand, med noe tilstedeværelse ved Campus Grimstad ved behov.

Kommunikasjonsavdelingen (https://www.uia.no/for-ansatte/administrasjon-og-tjenester/fellestjenester/kommunikasjonsavdelingen) ved UiA har et bredt ansvarsområde og er delt i to seksjoner. Avdelingen har et særlig ansvar for oppfølging av universitetets handlingsplan for kommunikasjon 2021-2024. Denne stillingen tilhører Seksjon for kommunikasjon, web og kunnskapsformidling, men vil også samarbeide tett med Seksjon for studentrekruttering og profilering. I tillegg vil det være stor grad av samarbeid med andre oversettere i UiAs administrasjon. Ved UiA benyttes britisk-engelsk.

https://www.finn.no/job/fulltime/ad.html?finnkode=245518020