Hopp til innholdet

Om NORFAG

Hva er fagoversettelse?
Med fagoversettelse mener vi oversettelse av tekniske tekster, juridiske dokumenter, bruksanvisninger, nettsteder og en rekke andre former for bruksprosa.

Hvem er med?
NORFAG er en forening for oversettere som har seriøs bakgrunn innen fagoversettelse, ofte inkludert relevant fagutdannelse. De fleste har status som selvstendig næringsdrivende og er registrert i Brønnøysund eller tilsvarende registre i utlandet. Andre jobber i oversetterbyråer og statlige og private virksomheter. Foreningen søker å sikre kvaliteten på oversettelser og kundenes interesser ved å stille krav til medlemskapet. Våre medlemmer redegjør for sin utdannelse og sin bakgrunn på NORFAGs nettsted.

NORFAG er ikke et byrå. Hver enkelt oversetter er ansvarlig for sin egen virksomhet og sender regning på egne vegne.

Hvem arbeider vi for?
Våre medlemmer arbeider både for norske og internasjonale oversetterbyråer, det offentlige, forlag og privatkunder. De arbeider alene, eller de kan opprette arbeidsgrupper ad hoc for oppdrag som krever en mindre gruppe oversettere.

Byrå eller oversetter?
Du trenger et byrå hvis du har et stort prosjekt som krever flere oversettere og mye administrasjon eller koordinering. For mindre oppdrag lønner det seg å gå direkte til en oversetter.

Virtuelt byrå
Hvis du trenger oversettelser relativt regelmessig, kan det være fornuftig å sette sammen ditt eget virtuelle byrå. Dvs. at du bruker en fast gruppe oversettere som du selv velger ut. Fordelen med dette er at du da vil ha kontakt med oversettere som kjenner din virksomhet og lettere kan oversette slik du ønsker. Samtidig blir det rimeligere, fordi disse oversetterne fortsatt er selvstendige næringsdrivende med lave, faste utgifter.

Du kan bruke NORFAGs medlemskartotek til å finne en eller flere oversettere som passer for deg.

Retningslinjer for oversetting som utføres av NORFAG-oversettere
NORFAG-oversettere ønsker å levere oversettelser av høyest mulig kvalitet. Hvis ikke noe annet er avtalt med kunden, følger de retningslinjene nedenfor.

  1. Oversetteren oversetter nøyaktig og leser grundig korrektur på eget arbeid. Oversetteren forsikrer seg om at original og oversettelse formidler samme innhold samt har samme stil og sjanger.
  2. Oversetteren leser alle instruksjoner fra kunden og overholder tidsfristene. Hvis det ikke er mulig å overholde den avtalte fristen, gir oversetteren beskjed så tidlig som mulig.
  3. Oversetteren undersøker fagterminologien grundig og forsøker å avklare alle terminologispørsmål før levering. Hvis dette ikke er mulig, gjør oversetteren kunden oppmerksom på uavklart terminologi ved levering.
  4. Oversetteren bruker alt tilgjengelig referansemateriale fra kunden aktivt under oversettingen.
  5. Oversetteren følger gjeldende regler for språket vedkommende oversetter til. (Oversettere til norsk bokmål retter seg etter Bokmålsordboka og Språkrådets anbefalinger.)
  6. Oversetteren avklarer uklarheter i originalteksten i god tid før levering dersom dette er mulig.
  7. Oversetteren overholder taushetsplikten som forholdet mellom kunde og oversetter er underlagt.
  8. Oversetteren priser sine tjenester på et nivå som gjør at vedkommende ikke trenger å gå på akkord med kvalitet for å oppnå et akseptabelt inntjeningsnivå. På den måten bidrar oversetteren til å opprettholde oversetterbransjens gode omdømme og et høyt språklig og faglig nivå.